Reglament de la 13 Marató del Mediterrani

I. La XII Marató del Mediterrani es celebrarà el diumenge, 22 d’octubre de 2017 a les 09.00h. El punt de sortida i arribada estarà situat dins del Canal Olímpic de Castelldefels.

II. La cursa popular està oberta a tots els ciutadans i ciutadanes majors d’edat que s’inscriguin prèviament.

III. En cas de que el/la participant sigui menor d’edat podrà realitzar la prova de 10km (mínim 16 anys) (descarrega’t l’autorització en format pdf) i caldrà el consentiment del pare/mare o tutor legal. Aquesta autorització s’haurà de lliurar en el moment de recollir el dorsal, adjuntant fotocòpia del carnet d’identitat de l’adult.

IV. El recorregut de les distàncies estarà degudament senyalitzat i amb els avituallaments pertinents.

V. Les reclamacions s’hauran de presentar a l’organització per escrit fins a 30 minuts després d’haver fet públics els resultats, i la decisió de l’organització serà inapel·lable.

VI. Les classificacions oficials seran publicades durant la nit del mateix dia de la cursa a la pàgina web oficial. Els inscrits a cadascuna de les curses només sortiran als resultats de la cursa per la qual han fet la inscripció i tenen el dorsal / xip Champion Chip assignat.  Les categories seran: Promesa, sènior, veterà A,veterà B i veterà C. En la modalitat per equips guanyarà la primera parella de 21k en equips que arribi a meta junts

VII. Els únics vehicles autoritzats per seguir la cursa seran els designats per l’organització.

VIII. Per participar, és obligatori córrer amb el dorsal assignat per l’organització ben visible i xip oficial.
En cas de disposar de xip groc oficial Champion Chip, cal fer constar el codi de registre al moment de fer la inscripció. En cas de no disposar-ne, l’organització facilitarà el lloguer d’un xip d’un sol ús al preu de 3 euros (IVA inclòs).

IX. Qualsevol participant podrà ser desqualificat si:

  • Mostra un estat físic deficient en vers les seves característiques esportives.
  • No realitza el recorregut complert passant per cadascun dels controls de cronometratge disposats per l’organització
  • No porta el xip oficial Champion Chip correctament a la sabatilla.
  • No porta el dorsal en un lloc visible i correctament per ser identificat pels organitzadors i jutges de la prova.
  • Mostra un comportament antiesportiu sense respectar el procediment establert.

X. La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament, tant via internet com presencial. Cal portar el resguard de la mateixa i/o DNI del titular per recollir el dorsal. El canvi de titular es tractarà específicament el dia del lliurament dels dorsals a INCIDÈNCIES amb el pagament de 3€. L’organització no entregarà cap dorsal ni xip si l’atleta no aporta identificació del titular; per recollir el dorsal d’un altre participant caldrà una fotocòpia del DNI amb l’autorització del titular del document, per a recollir dit dorsal. Un cop realitzada la inscripció, no es tornarà l’import de la mateixa si la no participació de l’atleta es per causes no imputables a l’organització.

XI. Les curses es consideraran tancades 3h després de la sortida.

XII. L’organització podrà modificar el recorregut per causes alienes i/o de força major. El compliment del circuit certificat està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública, que poden provocar petits canvis d’última hora, inevitables el dia de la prova, però que no afectaran a la distància oficial.

XIII. Les inscripcions es tancaran 17 d’Octubre a les 23.59h via on-line.

XIV. Els inscrits podran recollir la bossa del corredor (amb el dorsal i el xip d’un sol ús) els dies que s’indiquen a l’apartat Lliurament de Dorsals. El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els termes establerts, significa la renúncia dels mateixos.

XV. L’organització disposarà d’un guarda-roba per als participants, no s’acceptarà cap reclamació de objectes valuosos (mòbils, carteres, ordinadors, etc) deixats al mateix. Aconsellem utilitzin els seus vehicles estacionats al Pàrquing.

XVI. Cada participant inscrit quedarà cobert per una assegurança mèdica puntual que queda inclosa dins el preu de la inscripció. Els corredors/es assumiran els danys que es puguin causar a si mateixos o a terceres persones. L’organització declina qualsevol responsabilitat al respecte.

XVII. Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les de resultats de la cursa si acaben la prova seguint la normativa establerta. El fet d’inscriure’s a la cursa el participant autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar les imatges estàtiques i/ o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en els materials de promoció produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

XVIII. En virtut de l’establert en la Llei LOPD 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l’informem que les dades facilitades formaran part d’un fitxer responsabilitat de Grau Hollenstein & Associados, SL amb la finalitat de gestionar la seva participació en l’esdeveniment.
Així mateix sol·licitem la seva autorització per a la cessió de les seves dades de caràcter personal a l’organitzador del mateix, GRAU HOLLENSTEIN & ASSOCIADOS, SL (Zona Vip Events
) , Corriendovoy i Ànecblau amb la finalitat de remetre-li en un futur informació comercial i publicitària de les seves activitats, novetats, serveis i productes, de conformitat amb el qual estableix l’art. 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic.
D’altra banda, informem que durant el transcurs de les activitats es podran realitzar enregistraments de vídeo o àudio en qualsevol format o suport que podran ser utilitzades en publicacions, webs, xarxes socials o qualsevol altre mitjà tant per Ànecblau
, Corriendovoy  i Zona Vip Events amb finalitats informatives i sense reemborsament de cap tipus.
Vostè té el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, dirigint-se per escrit a C/Electrònica, 19, 8C – 08915 Badalona o bé en el correu electrònic zonavipevents@zonavipevents.com

XIX. La inscripció a la cursa comporta l’acceptació total d’aquest reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en darrera instància per l’organització. Atenció al corredor: zonavipevents@zonavipevents.com – 933 016 661

*En el cas de suspendre la cursa per causes de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.